Материали 1-10 от 10

Приложение на процесите на глобална локализация и локална глобализация при реализация на пазарната трансформация в България 19 стр.

Приложение на процесите на глобална локализация и локална глобализация при реализация на пазарната трансформация в България

Пазарната трансформация разбирана като икономически преход или процес на преход на страната ни, както и процес на цялостно, комплексно преобразуване, трансформация на централно управление или централно планиране на икономиката в пазарна система на стопан
messi
0 0 0
Глобализъм регионализъм антиглобализъм 63 стр.

Глобализъм, регионализъм, антиглобализъм

Глобализацията е процес, който рязко ускорява динамиката и сложността на всички процеси, прави социалните системи силно нестабилни, а колкото по-динамична и нестабилна е една система, толкова по-нелинейно и съответно многопосочно може да реагира тя на раз
messi
0 0 0
Икономическата глобализация 107 стр.

Икономическата глобализация

Глобализацията е процес, който рязко ускорява динамиката и сложността на всички процеси, прави социалните системи силно нестабилни, а колкото по-динамична и нестабилна е една система, толкова по-нелинейно и съответно многопосочно може да реагира тя на раз
messi
0 0 0
СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 79 стр.

СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Безспорно е, че независимо от многото различни названия, съвременната епоха е преди всичко епоха на глобализацията на човечеството.
messi
0 0 0
Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията 67 стр.

Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията

Безспорно е, че независимо от многото различни названия, съвременната епоха е преди всичко епоха на глобализацията на човечеството.
messi
0 0 0
Глобализация на икономиката и развитието 12 стр. очаква одобрение

“Глобализация на икономиката и развитието”

Има ли точен момент на възникване на глобализацията? Категорично НЕ! От високото стъпало на 21-ви век можем да приемем, че укротяването на огъня от първобитния човек е едно от първите и проявления.
messi
0 0 0
Последици от глобализацията 14 стр. очаква одобрение

Последици от глобализацията

В края на XX и в началото на XXI век в световен мащаб бурно се развива едно явление, което се превръща в основна характеристика на миналия век и е толкова значимо и всепроникващо
messi
0 0 0
Структура на световното стопанство глобализационни процеси и международни институции 31 стр.

Структура на световното стопанство, глобализационни процеси и международни институции

Терминът "глобализация" започва да се употребява по-широко от 80-те години на 20 век, за да обозначи големите изменения, които протичат в световното стопанство и по-конкретно ръста на международната търговия и увеличените капиталови пото
ivan40
0 3 0