Материали 1-10 от 10

 Интермодалните транспортни терминали в България като компоненти на европейската транспортна система 58 стр.

Интермодалните транспортни терминали в България, като компоненти на европейската транспортна система

ИНТЕРМОДАЛЕН И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ. ТЕРМИНАЛИ, ЛОГИСТИКА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Необходимостта от комбинирани превози между железопътния и другите видове транспорт е доказана отдавна както от екологично, така и от технико-икономическо гледище. Многобройни
tsoneva86
0 1 0
Същност на международните морски организации Международна морска организация ИМО структура и функции 11 стр.

Същност на международните морски организации. Международна морска организация (ИМО) – структура и функции.

Международни морски организации наричаме такъв тип организации, които под различно наименование имат свои органи, които се занимават с търговския морски транспорт...
gecata_maina
10 0 0
Конвенция за определяне на речната граница между България и Румъния 2 стр.

Конвенция за определяне на речната граница между България и Румъния

Речната граница между РБ и Румъния се определя съгласно конвенция за определяне на речната граница 1908 г. Речната граница между Румъния и България следва, по начало средата на реката, при най-ниските води...
ivan40
20 0 0
морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях прилежаща зона изключителна икономическа зона - морско право 10 стр.

морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях – прилежаща зона, изключителна икономическа зона. - морско право

Морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях – прилежаща зона, изключителна икономическа зона, КОНТИНЕНТАЛЕН ШЕЛФ - тема 4 от учебника по морско право
hadzhiev
12 1 0
Правни режими на районите в морето попадащи под суверинитета на крайбрежната държава 18 стр.

Правни режими на районите в морето, попадащи под суверинитета на крайбрежната държава

Правни режими на районите в морето, попадащи под суверинитета на крайбрежната държава - вътрешни морски води, териториално море, архипелажни води - тема 3 от учебника по морско право
hadzhiev
6 1 0