Материали 1-7 от 7

Предмет и задачи на анатомията 1 стр.

Предмет и задачи на анатомията

Предмет и задачи на анатомията и физиологията. Връзка с другите педагогически и медицински науки.Клетка – устройство, химичен състав, деление, функции, тъкани (епителна, съединителна, мускулна и нервна), органи и системи, организмът като единно ...
ivan40
0 0 0
Гръбначен мозък 3 стр.

Гръбначен мозък

Гръбначния мозък (медула синапсис) е разположен в гръбначния канал, но изостава в растежа си в сравнение с прешлените на гръбначния стълб, затова у възрастния човек долният му край достига до равнището на втория поясен прешлен....
nerven
12 0 0
Патоанатомия 66 стр.

Патоанатомия

Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
mOn
26 3 0
Абдукция в раменнен апарат 5 стр.

Абдукция в раменнен апарат

В раменния апарат се включват три стави (гръдно-ключична, лопатко-ключична, раменна), чиято механика е свързана и можем да ги разглеждаме като една кълбеста става с увеличен размер на движение...
ndoe
5 0 0