Материали 1-10 от 142

Планиране приходите на Националната агенция по приходите 98 стр.

Планиране приходите на Националната агенция по приходите

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход
messi
0 0
Местни данъци и такси и тяхната роля в общинския бюджет в бюджета на Община София 84 стр.

Местни данъци и такси и тяхната роля в общинския бюджет (в бюджета на Община София)

Държавата се олицетворява от конкретни институции на власт и управление. Тези институции се свеждат преди всичко до централните и местни органи на държавна власт и управление, които по принцип не се занимават със стопанска дейност, а изпълняват властничес
messi
0 0
Семестриален изпитен казус по Данъци и финансова администрация 1 6 стр.

Семестриален изпитен казус по “Данъци и финансова администрация” 1

Административните сгради са от І-ва група и при тях процентът е 4 %, докато при машините от ІІ-ра група годишната призната амортизационна квота е 30%, оттук получаваме и следните стойности:
messi
0 0
Данъчната политика на ЕС 13 стр.

Данъчната политика на ЕС

Въпросите за данъчната политика са регламентирани в Договора за фунциониране на Европейския съюз в глава 2 чл. 110-115. Там е посочено, че „Нито една държава-членка не може да налага, пряко или косвено, каквито и да било вътрешни данъци върху стоките на д
messi
0 0
ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ 17 стр.

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ

Данъците са толкова присъщи на стопанския оборот, че се приемат като естествено за стопанството явление. Дотолкова, че афоризма на Бенджамин Франклин – “На този свят неизбежни са само две неща... данъците и смъртта” и до днес предизвиква горчива усмивка
messi
0 0
Технология на данъчното облагане - 1-ва част 67 стр.

Технология на данъчното облагане - 1-ва част

В основата на органите на контрола стои субекта на контрол, чиято същност и характеристики бяха изяснени в главата, в която са разгледани въпросите относно субекта и обекта на контрола.
messi
0 0