Материали 1-10 от 130

Лекции по Данъци и данъчен контрол 27 стр.

Лекции по Данъци и данъчен контрол

Данъците са феномен и са съществували от както съществува държавата. С него трябва да се съобразяват, независимо от обществено си положение. Безвъзмездно закоосъобразно принудително плащане от всички...
messi
0 3
Фирма която е обект на данъчни проверки 12 стр.

Фирма, която е обект на данъчни проверки

Данъчният контрол заема важно място в цялостната данъчна дейност. По същество това е съпоставка на обективно осъществено с нормативно предписано поведение. Данъчният контрол съпътства осъществяването на данъчната дейност непрекъснато и има...
ndoe
0 1
Организация и технология на данъчния контрол на данъка акциз в България 12 стр.

Организация и технология на данъчния контрол на данъка акциз в България

Данъчната политика е същността на икономическата и фискалната политика на държавата. В днешно време, държавния бюджет и неговите изменения гарантират финансовата стабилност и сигурност на една държава, в това число е и България...
messi
0 0
Данъчно облагане 12 стр.

Данъчно облагане

Важен компонент на всяка финансова система е данъчната система. Под данъчна система се разбира съвкупността от действащи данъци, организацията им (методите за изчисляването, събирането и конктрола им) и органите провеждащи данъчната политика...
silviQ
0 0
Данъчен процес 8 стр.

Данъчен процес

Първо трябва да си обясним какво означава думата "процес", за да можем да разберем какво е данъчен процес. Процес - това са всички последователни действия и явления, които очертават определено развитие за постигане на определена цел...
dannyboy
0 0