Материали 1-2 от 2

Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 68 стр.

Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост

Общи правила по промишлена, пожарна безопасност и охрана на труда организация на работата в дружеството и по работни места...
silviQ
1 0 0
Характеристика на среднодестилатни нефтени фракции 55 стр.

Характеристика на среднодестилатни нефтени фракции

При преработване на нефт с повишено съдържание на сяра се налага облагородяване на дестилатите за горива, получавани чрез кореспондиране или чрез вторични процеси на очистване...
messi
0 1 0