Материали 1-10 от 10

Разработени тeми по Спелеология - 2-ра част 36 стр.

Разработени тeми по Спелеология - 2-ра част

При проникване в пещерите и пропастите не може да не се забележи тяхното голямо разно¬образие по размери, форми, образувания, води и наслаги. На какво се дължи това, защо и как те са се образували? Отговорите на тези въпрос» са от значение за всеки пещерн
messi
0 0 0
Вулкани 3 стр.

Вулкани

Вулкана е геоложка формация (цепнатина) на повърхността на земната кора или на друга планета, която позволява изтичане на лава, вулканична пепел и газове от така наречената магмена камера на повърхността...
the_magicer
0 0 0
Разработени теми по спелеология 168 стр.

Разработени теми по спелеология

Въведение в спелеологията. кратка история на спелеологията в България. Пещерите са една от многовековните тайни на природата. С разкриването на тайните и изучаването на проблемите, свързани с тези своеобразни феномени, се занимава науката спелеология...
ndoe
0 0 0
Роектиране на подпорна стена изградена от габиони 65 стр.

Роектиране на подпорна стена изградена от габиони

Гравитационните подпорни стени по своето конструктивно решение се подразделят на масивни и облекчени. При масивните стени устойчивостта на хлъзгане и обръщане под въздействието на земния натиск се осигурява от собственото тегло на подпорното съоръжение...
nerven
0 0 0