Материали 1-10 от 5035

Счетоводно отчитане на приходите 13 стр.

Счетоводно отчитане на приходите

Приходите (постъпленията) на предприятието са свързани с неговата цялостна дейност и в зависимост от източника на тяхното формиране биват приходи от продажби, финансови приходи и извънредни приходи.
messi
0 0
ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИДИЗВЕКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК 17 стр. очаква одобрение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИДИЗВЕКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

Теоретичното осмисляне на лидерството като явление води началото си от харизматичните теории, които поставят във фокуса на вниманието чертите и нагласите на индвида.
messi
0 0
Въведение в маркетинговите изследвания 6 стр.

Въведение в маркетинговите изследвания

МИ представляват съвкупност от методи и технологии и процедури за събиране, обработка, анализ и интерпретация на информация (маркетингови данни), целящи да подпомагат за изработване на управленски решения.
messi
0 0