Материали 1-10 от 4921

Установяване съдържанието на чуждото право 17 стр.

Установяване съдържанието на чуждото право.

Логиката по прилагане на чуждото право е на 1 м. квалификацията, установяване на мн елемент ; кой е компетентиня съд; кое право се прилага и по какъв ред се изпълняват чужд решения респективно нашето решение в чужбина.
messi
0 0
КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 33 стр.

КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Колективното трудово правоотношение е уредено от трудовоправни норми. Колективното трудово правоотношение възниква между работниците и служителите, от една страна, и отделния работодател или група работодатели, от друга страна.
messi
0 0
ИСТОРИЧЕСКА ЕВОЛЮЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 4 стр.

ИСТОРИЧЕСКА ЕВОЛЮЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

„Баланс на силите“ – понятието съществува още в края на XVII в., когато означава стабилизирането на международните отношения посредством действия срещу утвърждаващата се като хегемон в Европа политическа сила.
messi
0 0
РИМСКО САКРАЛНО ПРАВО 12 стр.

РИМСКО САКРАЛНО ПРАВО

С терминът „сакрално право” в романистиката се означава комплексът от норми, с които се регулира осъществяването на римския държавен култ и се допуска осъществяването на други култове, ритуали и обряди от частните лица.
messi
0 0
Международно правоМПглобалната международна система и междудържавните отношения 55 стр. очаква одобрение

Международно право(МП),глобалната международна система и междудържавните отношения.

Междудържавните отношения,независимо от географския обхват,се уреждат от международни правила-принципи,норми и обичаи на МП(МПП).
messi
0 0