Материали 1-10 от 4

Митническа политика на Европейския съюз 22 стр.

Митническа политика на Европейския съюз

Митническият съюз е в основата на единния пазар на Европейския съюз с четирите си свободи: свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали. Този единен пазар със своите 370 млн. потребители е най-големият в индустриализирания свят.....
admin
10 2