Материали 1-10 от 50

Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България 91 стр.

Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България

Все по-активното участие на България в световната търговска система, задълбочаването на международните връзки и ускоряването на външнотърговския обмен, изискват провеждането на адекватна митническа политика и на тази основа ефективна митническа админист
messi
0 0
Митническата политика на ЕС 13 стр.

Митническата политика на ЕС

Европейският съюз, създаден през 1992 г., е икономическо и политическо обединение от съставящите го към момента 28 държави, притежаващо собствено, независимо законодателство и автономен статут, с делегирани от държавите – членки компетенции, но действащо
messi
0 0
Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари 10 стр.

Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари

Контролът заема най-голямата част от митническата политика. Митническият контрол е отношение между държавата и данъкоплатците с което се цели спазването и коригирането на митническата политика...
gecata_maina
0 0
Международните митнически конвенции 52 стр.

Международните митнически конвенции

Международните митнически конвенции представляват междудържавни споразумения, които имат имуществено значение в сравнение с действащите национални законодателства, тъй като тяхното правно действие е от ранга на международен закон...
gecata_maina
0 0