Материали 1-10 от 46

Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари 10 стр.

Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари

Контролът заема най-голямата част от митническата политика. Митническият контрол е отношение между държавата и данъкоплатците с което се цели спазването и коригирането на митническата политика...
gecata_maina
0 0
Международните митнически конвенции 52 стр.

Международните митнически конвенции

Международните митнически конвенции представляват междудържавни споразумения, които имат имуществено значение в сравнение с действащите национални законодателства, тъй като тяхното правно действие е от ранга на международен закон...
gecata_maina
0 0
Усъвърщенстване на митническия контрол като фактор за присединяване на България към митническата теория 88 стр.

Усъвърщенстване на митническия контрол като фактор за присединяване на България към митническата теория

Процесът на изграждане на институционално – правната рамка за развитие на бизнеса в България, като постепенно отпаднат всички бариери пред свободното предприемачество, е тясно свързан с разумното самоограничаване на инструментите на държавна намеса.
messi
0 0
Митническа стойност 15 стр.

Митническа стойност

Митническата стойност на внасяните чуждестранни стоки е изключително важен компонент за определянето на вносните митни сборове. Съгласно митническите тарифи, митото се е определя като процент върху митническата стойност за конкретната стока...
cblock
0 0
Функционално-структурен анализ на Централно митническо управление 17 стр.

Функционално-структурен анализ на Централно митническо управление

При разработването на проблематиката от курсовата ни работа описаните материали и знания се базират и основават на подзаконов нормативен акт – Устройствен правилник на Агенция “Митници”. Друг законов фундамент в работата ни е Закон за ми
dannyboy
0 1
Мита и митническа политика в Република България 68 стр.

Мита и митническа политика в Република България

Предмет на разглеждане на настоящата дипломна работа са митата и митничаската политика в Република България от гледна точка на правната регламентация на същата и нейната организация...
daniche90
0 0