Материали 1-10 от 9

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 7 стр.

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закона за контрол върху наркотичните вещесва и прекурсорите се състои от девет глави. Както в повечето закони първа глава е озаглавена с класическото "общи положения"...
ivan40
2 0
Ролята на протекционизма във външната търговия теоретични аспекти 8 стр.

Ролята на протекционизма във външната търговия (теоретични аспекти)

Съвременната икономика се характеризира с бурно развитие на външната търговия. Логично следствие от това е развитието и на научните изследвания в тази област...
loli
9 0
Митническата тарифа на Република България-характеристика и специфични осбености 9 стр.

Митническата тарифа на Република България-характеристика и специфични осбености

Митническата политика е част от външнотърговската политика и включва мероприятия, които държавата провежда чрез митата за стимулиране или ограничаване на външнотърговския стокообмен с определени стоки и определени държави...
dannyboy
4 0
Протекционизъм 3 стр.

Протекционизъм

Протекционизмът представлява съвкупност от мерки, чиято цел е ограничаване или забраняване на вноса в дадена страна. По този начин определени производители на вътрешния пазар се поставят чрез правителствени...
dannyboy
9 0
Анализ на търговските взаимоотношения между България и страните членки на ЦЕФТА 33 стр.

Анализ на търговските взаимоотношения между България и страните членки на ЦЕФТА

На 17 юли 1998 год. се подписа споразумение за влизането ни в ЦЕФТА. За това допринесе факта, че бяха изчистени някои спорни моменти от двустранните ни отношения с Полша. На практика членството на Република България е осъществено от 01.01.1999 год....
nerven
4 0
Технология на митническия контрол 7 стр.

Технология на митническия контрол

Митническият контрол е специализиран вид контрол. Той обхваща преминаващите през граница ФЛ, стоки и транспортни средства. Митническия контрол се изразява в различни действия на митническите органи за контрол...
gecata_maina
6 0
Видове информационни системи 5 стр.

Видове информационни системи

Според обслужваното управленско равнище ИС биват: за оперативно, за тактическо и за подпомагане на стратегическото управление. ИС за стратегическо ниво трябва да се насочи към бъдещото развитие на обекта...
gecata_maina
5 0