Материали 41-50 от 46

Митническа политика 82 стр.

Митническа политика

Митническата политика е най-решаващата част от цялата външно-икономическа политика. Когато тя се определя от политическите, а не от икономическите интереси, митата от регулатор на външнотърговския обмен могат да се превърнат....
ndoe
44 6
Митническа политика на Европейския съюз 22 стр.

Митническа политика на Европейския съюз

Митническият съюз е в основата на единния пазар на Европейския съюз с четирите си свободи: свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали. Този единен пазар със своите 370 млн. потребители е най-големият в индустриализирания свят.....
admin
10 2
Мита и митническа политика 8 стр.

Мита и митническа политика

Митническа политика съвкупност от дейности и механизми, призвани да регулират външно- търговския обмен и да защитават националната икономика от конкуренцията на по- евтини стоки и услуги от чужбина...
admin
21 2