Материали 11-20 от 46

Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България 92 стр.

Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България

Все по-активното участие на България в световната търговска система, задълбочаването на международните връзки и ускоряването на външнотърговския обмен, изискват провеждането на адекватна митническа политика и на тази основа ефективна митническа администра
ivan40
0 0
Възникване развитие и организация на митническия контрол осъществяван от митническата администрация в Република България 56 стр.

Възникване, развитие и организация на митническия контрол, осъществяван от митническата администрация в Република България

Проблемите на митническия контрол са били актуални за цялото съществуване на България, след придобиване на независимост и суверенитет...
cblock
0 0
Митническо агентиране - проблеми и перспективи 68 стр.

Митническо агентиране - проблеми и перспективи

Преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз по глава 25 "Митнически съюз", започнали на 12 юни 2001г., са безспорно признание за постигнатото от администрацията на Агенция "Митници" за последните годи
dannyboy
0 1
Митническата политика на ЕС 12 стр.

Митническата политика на ЕС

Европейският съюз, създаден през 1992 г., е икономическо и политическо обединение от съставящите го към момента 28 държави, притежаващо собствено, независимо законодателство и автономен статут, с делегирани от държавите....
rusev02
0 0
Същност и приложение на митническите режими 81 стр.

Същност и приложение на митническите режими

Анализ на митническите режими и в частност на митническия режим с отложено плащане и на тази основа да се анализират основни слабости в организацията на административно обслужване и да се търсят възможности за оптимизиране на митническото обслужване...
aronn
0 0
Процес на митническо обмитяване 20 стр.

Процес на митническо обмитяване

Митническия контрол представлява система от дейности, предхождащи процеса на обмитяване на стоките. Внимателния анализ на обмитяването показва, че то е основното съдържание на митническия контрол...
dannyboy
0 0
Контрол на митническите органи върху стоки нарушаващи права на интелектуална собственост 13 стр.

Контрол на митническите органи върху стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост

Митническият контрол е съвкупност от действия на митническите органи, приемани с цел осигуряване спазването на митническото законодателство и други разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор...
dannyboy
0 0