Материали 21-30 от 46

Как се търгува с алуминий 21 стр.

Как се търгува с алуминий?

В курсовата работа е описана търговията на стоки от митническа позиция 7601 - алуминий. Посочени са тарифните и нетарифни мерки по отношение на вноса и износа. Представен е примерен договор за международна покупко-продажба...
rusev02
6 1
Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес 93 стр.

Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес

Изходни данни: инструкции на OLAF за персонала, относно процедурите по разследване, митническо право, митническо и финансово разузнаване, правилник за приложение на закона за митниците, Шенгенска информационна система...
aronn
9 1
Митнически контрол върху търговията с военна продукция 38 стр.

Митнически контрол върху търговията с военна продукция

На национално ниво прилагането на принципите на експортния контрол е обвързано със защита на националната сигурност, икономическите и външнополитическите интереси на страната....
ndoe
4 0
Организация на митническата обработка на стоките 13 стр.

Организация на митническата обработка на стоките

Същността на документа представя структурата на организацията на митническата обработка и контрол на стоките, предназначение за внос и износ от страната ни към ЕС и обратно...
nezabravima
4 0
Митнически документи 12 стр.

Митнически документи

Особености на митническите документи – това е темата, по която съм избрала да пиша, защото за мен ще бъде интересно да събера повече информация, за това как трябва да бъде подготвен човек, ако се наложи да осъществява бизнес контакти с контрагенти...
gecata_maina
9 0