Материали 1-10 от 8

Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари 10 стр.

Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари

Контролът заема най-голямата част от митническата политика. Митническият контрол е отношение между държавата и данъкоплатците с което се цели спазването и коригирането на митническата политика...
gecata_maina
0 0
Митническа стойност 15 стр.

Митническа стойност

Митническата стойност на внасяните чуждестранни стоки е изключително важен компонент за определянето на вносните митни сборове. Съгласно митническите тарифи, митото се е определя като процент върху митническата стойност за конкретната стока...
cblock
0 0
Функционално-структурен анализ на Централно митническо управление 17 стр.

Функционално-структурен анализ на Централно митническо управление

При разработването на проблематиката от курсовата ни работа описаните материали и знания се базират и основават на подзаконов нормативен акт – Устройствен правилник на Агенция “Митници”. Друг законов фундамент в работата ни е Закон за ми
dannyboy
0 1
Митническата политика на ЕС 12 стр.

Митническата политика на ЕС

Европейският съюз, създаден през 1992 г., е икономическо и политическо обединение от съставящите го към момента 28 държави, притежаващо собствено, независимо законодателство и автономен статут, с делегирани от държавите....
rusev02
0 0
Процес на митническо обмитяване 20 стр.

Процес на митническо обмитяване

Митническия контрол представлява система от дейности, предхождащи процеса на обмитяване на стоките. Внимателния анализ на обмитяването показва, че то е основното съдържание на митническия контрол...
dannyboy
0 0
Контрол на митническите органи върху стоки нарушаващи права на интелектуална собственост 13 стр.

Контрол на митническите органи върху стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост

Митническият контрол е съвкупност от действия на митническите органи, приемани с цел осигуряване спазването на митническото законодателство и други разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор...
dannyboy
0 0
Как се търгува с алуминий 21 стр.

Как се търгува с алуминий?

В курсовата работа е описана търговията на стоки от митническа позиция 7601 - алуминий. Посочени са тарифните и нетарифни мерки по отношение на вноса и износа. Представен е примерен договор за международна покупко-продажба...
rusev02
6 1