Материали 1-10 от 13790

Макроикономика 2 10 стр. очаква одобрение

Макроикономика 2

Страницата разглежда стопанската конюнктура и цикли,безработица и инфлация ,фискалната и паричната политика,политиката на доходите и външно търговската политика и други взаимосвързани с тях проблеми.
messi
0 0
Парични агрегати в България 20 стр.

Парични агрегати в България

Парите са особен вид стока, приемана в размяна за други стоки, само ако в рамките на една икономическа система или общност са възприети като всеобщ еквивалент на стойност и като разчетна единица се ползват с общественото доверие.
messi
0 0
Същност на инфлацията Инфлационен процес в България 12 стр.

Същност на инфлацията. Инфлационен процес в България

Историческият опит, включително и опитът на страните от Източна Европа, показва, че е трудно, ако не и невъзможно да се избегне инфлацията при прехода от централно планирана към пазарна икономика.
messi
0 0
Характеристика на фирмата и обекта на планиране 12 стр.

Характеристика на фирмата и обекта на планиране

“МОТОТОМ” ООД гр.Добрич е регистрирано с решение № 855 от 08.04.1998 г. на Добричкия Окръжен съд по фирмено дело № 1640 по опис за 1994 г.със седалище и адрес на управление – град Добрич, бул. “25-ти септември” №6.
messi
0 0
Механизъм на пазарното равновесие 7 стр.

Механизъм на пазарното равновесие

Търсенето, предлагането и ценообразуването на конкурентните пазари - принципно- то положение на икономическата теория, е че търсенето и предлагането на всяка стока се влия- ят от различни фактори.
messi
0 0
Същност цели и принципи на одита 32 стр.

Същност, цели и принципи на одита

Що е одит? – независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад. Основания за извършване на одит? – юридическо основание е закона за счетов.
messi
0 0
Брутният вътрешен продукт на България в периода на 2001-2003 на тема по анализ на статии БВП 2003 намерения и реалност 13 стр.

Брутният вътрешен продукт на България в периода на 2001-2003 на тема по анализ на статии: "БВП 2003: намерения и реалност"

Макроикономическото развитие предполага провеждането на икономическа политика, чрез която държавата, като основен макроикономически субект реализира основните цели на общественото икономическо развитие.
messi
0 0
Оценка на конкурентноспособността на две туристически агенции 8 стр.

Оценка на конкурентноспособността на две туристически агенции

Туристическа агенция "Солвекс" предлага разнообразие от програми, които включват почивки на българските черноморски, високопланински и балнеоложки курорти и екскурзии в чужбина.
messi
0 0