Материали 1-10 от 13032

Роля и значение на складовете 8 стр.

Роля и значение на складовете

Складирането е логистична операция, състояща се в поддържанетона запасите на участниците в логистичния канал, обезпечаване насъхранение и охрана на тези запаси, рационалното им поместване(разположение) в склада, отчет, постоянно обновяване и безопасни мет
DMA
0 0
Как да финансираме стартиращ бизнес 14 стр.

Как да финансираме стартиращ бизнес

Предприемачите имат нужда от пари за да превърнат своите бизнес идеи в реалност. Въпросът за финансирането на бизнеса, както при започване на дейността, така и при развитие на съществуващ бизнес стои пред всички тях.
kalin52g1
0 0
Затруднения на умствения труд в следствие на умора при учениците настъпили вследствие на учебно-възпитателната работа в училище 17 стр.

Затруднения на умствения труд в следствие на умора при учениците, настъпили вследствие на учебно-възпитателната работа в училище

Децата с нарушена концентрация на вниманието са непостоянни инеспокойни. Не успяват да се отдадат на дадена дейност без прекъсвания.
kiril.velkov
0 0
Професионална психограма и професиограма на професията държавенслужител на МВР - полицай 15 стр.

Професионална психограма и професиограма на професията държавенслужител на МВР - полицай

В основата на съвременното разбиране за полицейската дейност стоиидеята, че в гражданското общество органите на Министерството навътрешните работи предлагат социална услуга, свързана с осигуряване наобществен ред и сигурност на отделния гражданин и общест
kiril.velkov
0 0
Предоставяне на услуги от данъчно задължено лице коетоне е установено на територията на страната в съответствие сприложемото законодателство в България 11 стр.

„Предоставяне на услуги от данъчно задължено лице, коетоне е установено на територията на страната в съответствие сприложемото законодателство в България“

Хармонизация на данъчното право. В представения казус сме изправени пред предизвикателството да анализарамехармонизирането на данъчното ни законодателство с изискванията и наложените критериитена Европейския съюз (ЕС).
0 0
Езика на тялото на работното място 11 стр.

Езика на тялото на работното място

Езика на тялото в директни срещи и срещи в малък кръг Наблюдавайки езика на тялото на вашите колеги или подчинени може да ви помогне с това как да процедирате в директна ...
IJKalfa
0 0