Материали 1-10 от 10

Плавни производствени процеси във фирма LIEBHERR 31 стр. очаква одобрение

„Плавни производствени процеси във фирма „LIEBHERR““

Организацията на работния процес е строго определена в целият завод. Основната цел на планирането на производство е да се разработи производствена програма..........
messi
0 0 0
Ресоциализацията на малолетни и непълнолетни в България 28 стр. очаква одобрение

Ресоциализацията на малолетни и непълнолетни в България.

Динамиката на индустриалното общество, бурните про¬мени в политиката, държавното управление, знанието, трудови¬те отношения засягат дълбоко както личния ни живот, така и социалния ни.
messi
0 0 0
Управление на операциите като фактор за развитие на фирмата 14 стр. очаква одобрение

Управление на операциите, като фактор за развитие на фирмата

Управлението на операции се фокусира върху деликатната област на управлението на вътрешните бизнес процеси относно производството и дистрибуцията на продуктите и услугите.
messi
0 0 0
Изисквания за разработване на курсови проекти 0 стр. очаква одобрение

Изисквания за разработване на курсови проекти

Когато изтече определеното време, студентът е длъжен да постави права черта там където има възможност за писане на допълнителен текст (доказателство, че на това място не може да се допълва друг текст).
messi
0 0 0
ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 14 стр. очаква одобрение

ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО „ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ“

Темата на курсовия проект по „Финансови пазари“ е анализ на две фондови борси по избор (без Българска фондова борса) или по-задълбочен анализ на една фондова борса.
messi
0 0 0
Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии 15 стр. очаква одобрение

Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии

Като крайна апаратура са използвани цифрови системи от втори, трето и четвърто йерархиюно ниво – ИКМ 120, ИКМ 480 и ИКМ 1920 за които е икономически изгодно да се използва оптична преносна среда.
messi
0 0 0