Материали 1-10 от 27

Единен европейски пазар след договора от Маастрихт 36 стр.

Единен европейски пазар след договора от Маастрихт

Пазарът, който предлага ЕС може да се разглежда като едно много важно постижение за интеграционния процес в Европа. Единният европейски пазар (ЕЕП) е регулиран и организиран пазар, който дава предимства на страните-членки на Европейския съюз...
aronn
0 0
Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове 11 стр.

Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави, като притежава специфична организационна структура, състав и принципи на функциониране и методи за взимане на решение...
messi
0 1
Развитие на политиката на сближаване кохезионната политика на ЕС в периодите 1994-1999 2000-2006 и 2007-2013 18 стр.

Развитие на политиката на сближаване (кохезионната политика) на ЕС в периодите 1994-1999; 2000-2006 и 2007-2013

Да се направи сравнение между програмните периоди "Консолидация и удвояване на усилията" (1994-1999), "Да превърнем разширяването на ЕС в успех" (2000 -2006) и "Растеж и заетост" (2007 -2013)...
silviQ
0 0
Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България 12 стр.

Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България

В настоящия курсов проект ще се изведат основните средства и звена, чрез които се провежда регионалната политика в пределите на България. Заедно с тях ще се отбележат и основните предимства и недостатъци на страната, както и нейните възможности и...
rusev02
0 0
Митнически съюз 16 стр.

Митнически съюз

Характеристика на Митническия съюз и изисквания за присъединяването на Република България към ЕС. Съвременни аспекти на митническа политика на ЕС. Контрол и методи за контрол, прилагани в Европейския данъчен и митнически съюз....
messi
0 0
Дълговата криза в ЕС причини последици преодоляване 12 стр.

Дълговата криза в ЕС – причини, последици, преодоляване

Огорчени и изтощени от разрушителните действия на две световни войни, управляващите на европейската сцена са твърдо решени с общи мирни усилия да поставят началото на едно обединение между доскоро воюващите нации...
cblock
0 0
Основни ефекти от въвеждането на еврото 12 стр.

Основни ефекти от въвеждането на еврото

С въвеждането на еврото основателно се свързват надеждите за пълна реализация на възможностите, които разкрива вътрешният пазар на общността, за активизиране на процесите на разделение и кооперации на труда...
messi
0 0
Основни ефекти от въвеждането на еврото 12 стр.

Основни ефекти от въвеждането на еврото

Преходът към третия етап ма икономическия и валутен съюз несъмнено е исторически момент в развитието на западноевропейската интеграция. Въвеждането на еврото като единна валута и преминаването на компетенциите по формулирането и провеждането на...
daniche90
0 0
Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз 13 стр.

Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз

В настоящата тема ще бъде разгледан Европейския паричен съюз с неговите етапи и какви са проблемите и перспективите пред него. Най-общо, ползите от участието в един паричен съюз могат да са следните...
nerven
0 0
Луксът да се връщат пари на ЕС 14 стр.

Луксът да се връщат пари на ЕС

След като се запознах обстойно със стасията посветена на невъзможността на администрацията на нашата страна да използва пълноценно средствата по предприсъединителните фондове мога да определя няколко цели, на настоящите ми разсъждения по този проблем...
ivan40
0 0