Материали 1-10 от 21

Ниво на същественост Връзка между ниво на същественост и одиторски риск Комуникации на грешки 9 стр.

Ниво на същественост. Връзка между ниво на същественост и одиторски риск. Комуникации на грешки

Съществеността се свързва със степента на точност на информацията, на основата на, която могат да се направят правилни изводи за резултатите от дейността и имущественото състояние на одитираното лице и вземане на обосновани решения,...
silviQ
0 0
Одиторска извадка 31 стр.

Одиторска извадка

Същност на одита, одиторска извадка, процедури при одиторска извадка, популация, техники за провеждане на извадката. Приложение на извадката в одитния процес. Влияние на одиторския риск, съществеността и одиторските очаквания върху извадката...
daniche90
0 1
Програма за извършване на одиторски процедури 12 стр.

Програма за извършване на одиторски процедури

Изискване на копия от регистрацията на капитала, решения на общото събрание, устав, решение на органите на управление. Подробен анализ на движението на капитала относно неговото намаление във връзка със възникналото задължение към основният акционер...
the_magicer
0 0
Същност цели и принципи на одита 32 стр.

Същност, цели и принципи на одита

Що е одит? Независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад. Основания за извършване на одит? Юридическо основание е закона за счетов,който задължава предприятията регистрирани по ТЗ...
cblock
0 0
Одит на финансовите отчети на банки Планиране на одита Вътрешен контрол Извършване на процедури по същество Издаване на доклади върху финансовите отчети 19 стр.

Одит на финансовите отчети на банки. Планиране на одита. Вътрешен контрол. Извършване на процедури по същество. Издаване на доклади върху финансовите отчети

В настоящата курсова работа ще бъде представена същността и последователността на одитния процес по примера на ПроКредит Банк АД. За разработване на темата са използвани материали и отчети от сайта на банката...
silviQ
0 0