Материали 1-10 от 2

Спектрофотометрично определяне на повърхностни вещества 10 стр.

Спектрофотометрично определяне на повърхностни вещества

Спектрофотометричният метод е обоснован от закона на Буге-Ламберт, който гласи, че слой от прозрачна, абсорбираща среда, винаги поглъща една и съща част от монохроматичната светлина, независимо от интензитета на падащата върху слоя светлина...
daniche90
0 0
Горене и дишане - прилики и разлики при тези два процеса 5 стр.

Горене и дишане - прилики и разлики при тези два процеса

Съдържа информация, за процесите на дишане и горене, разгледано е главно въздействието на кислорода и участието му в тези процеси. Видове горива, видове дишане и характеристики...
ndoe
7 0