Материали 1-10 от 118

 Биография на Жан Моне 13 стр.

Биография на Жан Моне

Съдържание I. Въведение --- 3 стр. II. Периода през Първата световна война --- 4-5 стр. III. Периода през Втората световна война --- 5-7 стр. IV. Плана „Марша”--- 7-8 стр. V. Зараждането на идеята и реализирането на „Плана Шуман”--
radost_94ss
0 0
Провалът на либералната демокрация и междуправителствения подход в Европейския съюз 6 стр.

Провалът на либералната демокрация и междуправителствения подход в Европейския съюз

Kъм края на 2016г. правим равносметка за изминалата година. на фона на събитията, потресли цял свят и главно Eвропа, правим изводи и стигаме до заключения, водещи до множество въпроси. Kакво и защо се случи и до какво ни доведе...
nerven
0 0
Правна система на Европейския съюз 8 стр.

Правна система на Европейския съюз

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции...
silviQ
0 0
Същност и причини за западноевропейската интеграция 10 стр.

Същност и причини за западноевропейската интеграция

Във всяка страна винаги се е наблюдавал стремежът към национална идентичност, но от друга страна се наблюдава задълбочаване на взаимозависимост на политическо, икономическо и културно ниво между нациите...
nerven
0 0
Социална политика на ЕС 13 стр.

Социална политика на ЕС

Терминът "европейско социално пространство" се появява за първи път в редата на 80-те години на миналия век. За разлика от националната социална политика на отделните държави, този термин пренебрегва тези граници и придобива наднационале
the_magicer
0 0