Материали 1-10 от 3

Сравнение и анализ на два процесора 21 стр.

Сравнение и анализ на два процесора

Първата компания произвежда интегрални схеми. от около 10 години. Държи второ място на пазара на x86-съвместими процесори и освен това е един от най-големите производители на флаш-памет...
nerven
5 0
Проектиране на индустриална мрежа посредством модул Device Net за контролери на Omron 33 стр.

Проектиране на индустриална мрежа посредством модул Device Net за контролери на Omron

Постановка на задачата за изпълнение:Разработка и проeктиране на индустриална мрежа за контролери на OmronТеоретична част и обяснителни записки: Описание на целевата разработка и проектиране както и на някои от използваните елементи.Мрежова реализация:...
silviQ
1 0