Материали 1-10 от 7

Понятие за стопански престъпления Съпоставки между германската и българската уредба и практика 28 стр.

Понятие за стопански престъпления. Съпоставки между германската и българската уредба и практика

Всички разкрити и разследвани досега престъпления на "белите якички" имат нещо общо помежду си. Те не са случайни, изолирани актове, "грешна стъпка” в живота на един човек и донякъде се отдалечават от схващането на углавно
daniche90
0 0
Наказателоправни норми 34 стр.

Наказателоправни норми

Правните норми,освен че са задължителни правила за поведение, представляват също изразена в езикова форма държавна воля. Тяхното прилагане е невъзможно, ако действителното съдържание на тази воля не е изяснено преди всяко приложение на съответната...
daniche90
0 0
Международно наказателно правосъдие 40 стр.

Международно наказателно правосъдие

Международното право се характеризира като един от елементите на надстройката, а спецификата на международното право като надстроечно явление се разглежда в своеобразното въздействие върху него от страна на икономическия строй на обществото;...
aronn
0 0
Рецидив - курсова работа по наказателно право 10 стр.

Рецидив - курсова работа по наказателно право

За да се обясни най-добре понятието "рецидив" трябва да се тръгне от общото към частното. Затова е необходимо да се даде определението на престъпление,както и на множество престъпления, защото рецидива е вид множество престъпления...
aronn
35 7
Наказателно право 32 стр.

Наказателно право

Понятието е изградено единствено във връзка с миналата съдимост на дееца. Няма значение за какво престъпление е осъждан. Новото също може да е от всякакъв вид. Не се взима предвид какви наказания са наложени и дали субектът е изтърпял наказанието...
ndoe
25 1