Материали 1-10 от 3

Описание на работен процес по предпечатна подготовка 19 стр.

Описание на работен процес по предпечатна подготовка

Фирмата е за печатни материали и разполага с печатница с предпечат. Нейното седалище в гр. Пловдив и е сравнително нова компания, която тепърва се налага на българския пазар...
messi
0 0
Заетост и безработица 23 стр.

Заетост и безработица

Безработицата създава икономически и социални проблеми. нейната главна последица е не до производство на продукти от гледна точка на ресурсната обезпеченост на стопанството, при което бвп изоставя от потенциалния.
admin
62 0