Материали 1-10 от 10

Маркетиране на quotзвездата в риалити формата quotГласът на Българияquot 14 стр.

Маркетиране на "звездата” в риалити формата "Гласът на България"

Развитието на информационните и комуникационни технологии в края на миналия и началото на настоящия век бележат съвремието ни с редица иновации във всички аспекти от ежедневието ни...
ndoe
0 0
Новите медии в Германия 12 стр.

Новите медии в Германия

Всеки ден ние биваме заливани с огромно количество информация,което идва от най-различни източници. При това има не само източници, но и преносители на информацията,които поемат информацията от източника и я пренасят до нас-тези преносители наричаме...
silviQ
0 2
Икономика на масмедиите - Телевизия ТВ 7 9 стр.

Икономика на масмедиите - Телевизия ТВ 7

Какво би представлявал света днес без медии? Едва ли ще има ефективна комуникация между отделните звена в държавата. Въпреки че, поледните събития от нашата страна сочат ясно, че няма ефективна комуникация между управляващото правителство и гражданите...
messi
0 0
Особености на обществените електронни медии 6 стр.

Особености на обществените електронни медии

При обяснението и анализа на особеностите на обществените електронни медии (БНТ и БНР) е необходимо да се обърне внимание на анализа на конституцията на Република България от 1991 г. Именно тя създава правна уредба на средствата за масово осведомяване...
cblock
0 0
Новите информaционни и комуникационни технологии в сферата на образованието в 21 век 9 стр.

Новите информaционни и комуникационни технологии в сферата на образованието в 21 век

През 21 век - века на информационните технологии когато животът е изпълнен с множество трансформации във всички социални сфери, естествено се променят и изискванията спрямо реализацията на човешкия капитал...
messi
11 0