Материали 1-10 от 21

Медиите и съвременния свят 72 стр. очаква одобрение

Медиите и съвременния свят

Нашият днешен ден несъмнено е доминиран от новите технологии, прогресът в последните години повиши неймоверно скоростта на движение на информацията, а и начинът на информиране определено се промени.
messi
0 0
Маркетиране на quotзвездата в риалити формата quotГласът на Българияquot 14 стр.

Маркетиране на "звездата” в риалити формата "Гласът на България"

Развитието на информационните и комуникационни технологии в края на миналия и началото на настоящия век бележат съвремието ни с редица иновации във всички аспекти от ежедневието ни...
ndoe
0 0
Новите медии в Германия 12 стр.

Новите медии в Германия

Всеки ден ние биваме заливани с огромно количество информация,което идва от най-различни източници. При това има не само източници, но и преносители на информацията,които поемат информацията от източника и я пренасят до нас-тези преносители наричаме...
silviQ
0 2
Икономика на масмедиите - Телевизия ТВ 7 9 стр.

Икономика на масмедиите - Телевизия ТВ 7

Какво би представлявал света днес без медии? Едва ли ще има ефективна комуникация между отделните звена в държавата. Въпреки че, поледните събития от нашата страна сочат ясно, че няма ефективна комуникация между управляващото правителство и гражданите...
messi
0 0
Организация управление и планиране на дейността на фирмите на медийния бизнес 50 стр.

Организация, управление и планиране на дейността на фирмите на медийния бизнес

Няма общоприето определение за понятието медия и производните от него. Може би защото самият обект, за който се търси наименованието търпи такова развитие, че никой не знае съвременното му състояние...
silviQ
0 0
Медийно бюджетиране 39 стр.

Медийно бюджетиране

Медиите, при пълното господство на стоково-паричните отношения, би трябвало да се разглеждат като пълноценни стопански предприятия, т.е. за да съществуват, те трябва поне да имат толкова доходи, колкото и разходи...
messi
0 0