Материали 1-10 от 149

Сравнение на промяната в цените в България 9 стр.

Сравнение на промяната в цените в България

Сравнение на промяната в цените в България през месец август, спрямо декември от предходната година=100, измерена на базата на индекса на потребителски цени на малката и голямата кошница за периода 2005 – 2015г....
nerven
0 0
Динамика на коефициентите на раждаемост смъртност и естествен прираст за периода 2000- 2014 г 9 стр.

Динамика на коефициентите на раждаемост, смъртност и естествен прираст за периода 2000- 2014 г.

Основната цел на анализа е да се изследва динамиката на коефициентите на отделните показатели, да се анализират представените данни, както и да се формулират изводи на база направения анализ...
cblock
0 2
Статистически методи в управлението на производството 0 стр.

Статистически методи в управлението на производството

Фирма е създадена през 1989г. и е първата с предмет на дейност производство на бетонови и вибропресовани бетонови изделия в Бургаска област. За този период тя се утвърждава като най-големия производител в източна България...
dannyboy
0 2
Анализ на структурата на средния списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности Обществен сектор в България за 2007 и 2008 г 0 стр.

Анализ на структурата на средния списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (Обществен сектор) в България за 2007 и 2008 г.

Възникването и развитието на държавата са свързани със задоволяването на определени потребности, които отделната личност не може или не е рационално да си достави самостоятелно...
rusev02
0 0