Материали 1-10 от 362

Статистически изследвания 14 стр.

„Статистически изследвания”

Брутният вътрешен продукт (БВП) е съвкупността от стойността на крайните стоки и услуги, произведени на територията на дадена страна независимо от това дали факторите на производство са собственост на бизнеса в съответната страна или са собственост на чуж
messi
0 0
Извадков метод 3 стр.

Извадков метод.

Изчерпателните статистически изучавания се правят сравнително рядко (например, преброяванията на населението). Това се дължи на факта, че те са скъпи, отнемат много време и сили.
messi
0 0
Непрекъснати случайни величини 8 стр.

Непрекъснати случайни величини

Както беше подчертано в по-горе, понянието за случайна величина е едно от основните понятия в статистиката. Случайните величини могат да се разделят на две големи групи: дискретни (прекъснати) и континюални (непрекъснати).
messi
0 0
Вероятност Свойства на вероятностите 7 стр.

Вероятност. Свойства на вероятностите.

На вероятностни представи се крепи и еволюционната теория на развитието на човека, развитието на теорията на наследствеността и генетиката. Широко се прилагат вероятностни и статистически методи и във финансите, теорията на управлението, инвестициите, тех
messi
0 0