Материали 1-10 от 346

Статистическо характеризиране на общото развитие 34 стр.

Статистическо характеризиране на общото развитие

Статистическото характеризиране на общото развитие на дадено явление се основава на установяването и анализирането на средния му размер и абсолютното и относителното му изменение през определен изследван период от време...
messi
0 0
Сравнение на промяната в цените в България 9 стр.

Сравнение на промяната в цените в България

Сравнение на промяната в цените в България през месец август, спрямо декември от предходната година=100, измерена на базата на индекса на потребителски цени на малката и голямата кошница за периода 2005 – 2015г....
nerven
0 0
Динамика на коефициентите на раждаемост смъртност и естествен прираст за периода 2000- 2014 г 9 стр.

Динамика на коефициентите на раждаемост, смъртност и естествен прираст за периода 2000- 2014 г.

Основната цел на анализа е да се изследва динамиката на коефициентите на отделните показатели, да се анализират представените данни, както и да се формулират изводи на база направения анализ...
cblock
0 2