Материали 1-10 от 126

Бизнес комуникации и делово общуване във фирма Х 9 стр.

Бизнес комуникации и делово общуване във фирма Х

Бизнес комуникации и делово общуване в "Автосупер" ООД с предмет на дейност обслужване на клиенти в заведение, магазин и хотел "Куин". Документи, свърани с кандидатстване за работа: изработване на молба-заявление, длъжн
dannyboy
0 0
Бизнес комуникация 17 стр.

Бизнес комуникация

Различаваме два вида социални групи - животински и човешки. При животните поведението в групата е подчинено на инстинктите. Те реагират по стандартизиран начин на инстинктите, и по стандартизиран начин на различните ситуации...
gecata_maina
0 0
Системно моделиране и уравление в медийните организации 10 стр.

Системно моделиране и уравление в медийните организации

Във времето на модерните информационни и комуникационни технологии живеем в общество, определяно като медийно общество – едно системно образование, чиито структури се очертават от медиите и където съвместното...
ndoe
0 0
Сплотяване на екипи team building цели методи и средства примери и добри практики 26 стр.

Сплотяване на екипи (team building) – цели, методи и средства, примери и добри практики

Днес успехът на всяка една компания, предприятие или организация, също както и успехът на всеки проект зависи не само от професионалната компетентност...
dannyboy
0 0
Управление на взаимоотношенията в процеса на преговори при сделки с недвижима собственост 11 стр.

Управление на взаимоотношенията в процеса на преговори при сделки с недвижима собственост

В процеса на преговори може ясно да се различат 5 етапа: Подготовка. Този етап включва събиране на информация за другата страна (обекта), преценка на собствените цели и очаквания, както и на това, докъде можем да стигнем...
ndoe
0 0
Специфика в Международната комуникация на ООСЕ СПЮИЕ 8 стр.

Специфика в Международната комуникация на ООСЕ, СПЮИЕ

В процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), страни-участнички са: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора и Турция...
lubega
0 0
Характеристики на острите културни сблъсъци и техните последици за бизнеса 15 стр.

Характеристики на острите културни сблъсъци и техните последици за бизнеса

В настоящата разработка ще бъде разгледана същността на конфликтите и ролята на култура в тяхното развитие. Ще бъдат представени основните неблагоприятни ефекти от културните сблъсъци върху международния бизнес...
gecata_maina
0 0
Проект по комуникационни умения 10 стр.

Проект по комуникационни умения

В проекта ще се разгледат и анализират комуникационните отношения на Първа инвестиционна банка. Причината да се спра на анализа на комуникацията в банкова организация са следните...
dannyboy
0 0