Материали 1-10 от 5

Защита на авторските права в интернет 12 стр.

Защита на авторските права в интернет

Авторското право се простира върху произведения на науката, литературата и изкуството, резултат от интелектуална творческа дейност на човек, под каквато и да е форма, независимо от предназначението и достойнството на произведението...
gecata_maina
0 0
Защита на авторските права в интернет 11 стр.

Защита на авторските права в интернет

За обхвата на авторското право може да се получи представа, ако погледнем различните видове творби, които са включени в сегашния закон за авторското право...
aronn
0 0
Пиратство и плагиатство в публичното пространство на XXI-ви век 9 стр.

Пиратство и плагиатство в публичното пространство на XXI-ви век

"Пиратство" е модерна дума, обаче тя крие в себе си сериозен проблем. Думата извиква романтични представи, произтичащи от изображенията от миналия век на пиратите на седемте морета...
the_magicer
0 0
Поява и развитие на обективното патентно право 18 стр.

Поява и развитие на обективното патентно право

Изобретения в днешния смисъл на думата, т.е. нови, неочевидни и промишлено приложими решения на технически задачи, безспорно са се появявали още в древността...
daniche90
5 0