Материали 1-10 от 23

Териториално и селищно устройство 33 стр.

Териториално и селищно устройство

Еволюцията на средата, която отличава човека, е съставна част от неговото биологично и социално развитие и стои в основата на неговото взаимодействие с природата. Това е едновременно границата и връзката между обществото и природата...
daniche90
0 0
Урбанизация на град Пещера 19 стр.

Урбанизация на град Пещера

Община Пещера попада териториално в пределите на област Пазарджик, като от важно значение е практическия анализ на демографската структура на общината и региона относно цялостното развитие на областта...
aronn
0 0
Материалът като формообразуващ фактор при столовете 10 стр.

Материалът като формообразуващ фактор при столовете

Материалът като формообразуващ фактор при столовете: история и възникване на стола, изменяне на функциите, производство на столове, избор на материали...
silviQ
1 0
Градоустройствена характеристика на втори жилищен район на град Варна 8 стр.

Градоустройствена характеристика на втори жилищен район на град Варна

Варна е третият по големина град, заемащ площ от 205 кв.км. разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове...
nerven
12 0
Сгради на културата Функционални групи и елементи планировъчни и конструктивни характеристики 23 стр.

Сгради на културата. Функционални групи и елементи, планировъчни и конструктивни характеристики

Проектирането на театри изисква познаване на комплексни функционални зависимости. Много неща придобиват яснота при един преглед на историята на театъра.
nerven
4 0
Да се състави карта на хидроизохипсите в мащаб 12000 5 стр.

Да се състави карта на хидроизохипсите в мащаб 1:2000

Да се определи динамичния разход на потока Q за сечение B където: Да се изчисли водното количество B, което трябва да се изчерпва от строителния изкоп с дълбочина 6 m до пълното изсушаване на изкопа.
emoto_92
5 0