Материали 1-10 от 148

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 10 стр.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

През последните пет години туризмът в България е най-бързо развиващият се отрасъл. Едновременно с това сме свидетели и на вълна от местни и регионални инициативи за екотуризъм, възникнали в рамките на природозащитни дейности, или за предлагане на пазара н
payla1
0 0
Проучване на демотивацията на човешките ресурси 47 стр.

Проучване на демотивацията на човешките ресурси

Мотивационната проблематика органично присъства и се вписва в богатството на управлението на човешките ресурси. Състоянието на демотивация на човешките ресурси в предприятията се третира предимно като негативно влияние върху неизпълнение на функциите...
daniche90
0 0
Подбор на персонала 15 стр.

Подбор на персонала

Днешните преживявания при набирането на кадри са много далече от опашката с късо подстригани, облечени в костюм и тясна вратовръзка мъже пред офисите за набиране в колежите през 50-те години. Днес те са по-разнообразни, по творчески и по-пригодени към...
ivan40
0 3
Анализ на труда длъжностите в Агенция quotМитнициquot 13 стр.

Анализ на труда (длъжностите) в Агенция "Митници"

Агенция "Минтници" е централизирана административна структура към министъра на финансите. Агенцията е юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите...
silviQ
0 0
Проучване на мотивационните нагласи на ключовите служители в бизнес организацията 22 стр.

Проучване на мотивационните нагласи на ключовите служители в бизнес организацията

Задачата за синхронизиране на целите и интересите на една организация с тези на нейния персонал е предизвикателство пред всеки ръководител, особено в днешните условия на динамично променяща се в глобален мащаб икономическа и социална среда...
ndoe
0 1