Материали 1-10 от 13

Цистерна 20 стр.

Цистерна

Характеристика на изделието. Изделието "цистерна" е предназначено за съхранение на течности за хранително вкусовата промишленост. То се състои от пет части. Материалът на изделието е аустенитна корозионноустойчива стомана с общо предназн
messi
0 0
Създаване на катана 17 стр.

Създаване на катана

Разкриването на проблема, разгледан в тази курсова работа, е важно, защото показва как японците са успели да развият технологията на изработка на катаната още преди развиването на промишлеността...
gecata_maina
13 0
Курсова работа по производствени технологии 34 стр.

Курсова работа по производствени технологии

Технологичен анализ, примерен технологичен маршрут, предварително технологично нормиране, определяне типа на производство, избор на заготовката, избиране на машини, инструменти и приспособления на детайл вал - машинен елемент с права геометрична ос...
lubega
51 15
Производствени технологии в електротехниката и електрониката 16 стр.

Производствени технологии в електротехниката и електрониката

Технологичен анализ на „електрически постояннотоков двигател”. Технология за изработване на детайл „капак” на корпуса на постояннотоковия двигател....
admin
25 1
Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл Вал 10 стр.

Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл „Вал”

Най- голям диаметър и дължина на заготовката и диаметър на отвора във вретеното на машината. Всички универсални стругове, произвеждани в България допускат обработване на този размер...
admin
101 13