Материали 1-10 от 2

Концепция на педагогическо изследване 3 стр.

Концепция на педагогическо изследване

Емоционалната сфера на личността на детето заема огромно място в неговия духовен живот. Емоциите се проявяват в поведението му, в отношението му към обкръжаващия го свят, в стремежа му да опознае новото, в оценката на значими за него жизнени явления...
admin
35 3