Материали 1-10 от 117

Управление на възнагражденията 19 стр.

Управление на възнагражденията

Изплащане в определите срокове и в пълен размер на трудовото възнаграждение. Работодателят е длъжен да: начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения на работника или служителя за положения труд,..
cblock
0 0
Основи на стопанското управление 7 стр.

Основи на стопанското управление

Управлението на фирмата е процес на целенасочени взаимно свързани въздействия от страна на субекта на управление върху обекта на управление, чрез което се поддържа, или променя неговото състояние, обезпечаващо постигането на конкретни предварително...
dannyboy
0 0
Аспекти на фирмената сигурност и защита на информацията във фирма 14 стр.

Аспекти на фирмената сигурност и защита на информацията във фирма

Обект на настоящото изследване ще бъде фирмената сигурност във финансово – кредитна къща "Кристи“. Предметът на изследването е злоупотребата с информация на служител от компанията...
messi
0 0
Лидерството в управлението 19 стр.

Лидерството в управлението

На примера на конкретна организация направете анализ на прилагания лидерски модел(и), като се базирате на посочените опорни точки и въпроси: Как на практика се реализира някоя от теориите за лидерство в избрания от Вас обект...
rusev02
0 0
ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ 14 стр.

ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

Фирмата разполага със собствена автосервизна база на обща площ от 3500 кв.м., включваща административен офис, специализирани халета за авторемонтни услуги, пункт за годишни технически прегледи и сервиз за автотенекеджийски и бояджийски дейности.
messi
0 0
Стратегия на фирма 9 стр.

Стратегия на фирма

Фактори и условия в конкретната външна среда,които имат най-съществено значение за дейността на фирмата в избрания пазарен сектор. Силни и слаби страни. Обща стратегия. Конкурентна мощ. Основни мероприятия за реализация на стратегията на...
gecata_maina
8 0