Материали 1-10 от 70

Анализ на фирма Финансиране на технологичното предприемачество 13 стр.

Анализ на фирма. Финансиране на технологичното предприемачество

При новите конкурентни условия, налагани от развиващото се пазарно стопанство, анализът на строителния бранш е въпрос на ефективен мениджмънт от страна на предприемачите, както и на търсене на предимства пред конкурентите и на успешна стратегия за...
rusev02
0 2
Курсова работа за проведено практическо обучение във фирма 22 стр.

Курсова работа за проведено практическо обучение във фирма

Фирмата е основана през 1995 г. В периода 1995-2000 г. компанията участва в различни селскостопански проекти. Първоначално българо-американският инвестиционен фонд ("Фонда") придобива малък дял акции и е заемодател...
aronn
0 0
Курсова работа по ПОУ 0 стр.

Курсова работа по ПОУ

Фирмата се стреми непрекъснато да подобрява ефективността на всички нива на своя бизнес; старае се да достига до най-съвременните източници на информация необходими за професионалното си развитие...
the_magicer
0 0
Формиране и реализиране на управленска политика във фирма 10 стр.

Формиране и реализиране на управленска политика във фирма

Фирмата е регистрирана на 20.11.2006г. с основен предмет на дейност търговия с козметични продукти. Дружеството концентрира усилията си към клиенти, употребяващи козметични продукти и продукти за коса...
cblock
0 0