Материали 1-10 от 21

Практика по бизнес администрация 14 стр.

Практика по бизнес администрация

В световен план всички организации, се намират под влиянието на остро въздействащи фактори – външни и вътрешни, които причиняват вреди и организациите трябва да търсят варианти за справянето с тях...
daniche90
0 0
Фактори влияещи върху развитието на системата на социалното осигуряване 17 стр.

Фактори, влияещи върху развитието на системата на социалното осигуряване

Проблемите на планетата днес са застаряващото население, безработицата, ниското ниво на вноските и нарастващия брой на заетите в сивата икономика...
ndoe
0 0
Комуникационна политика на quotОбщинска банкаquot АД 20 стр.

Комуникационна политика на "Общинска банка" АД

Развитието на мениджмънта винаги се съпровожда с усъвършенстване на комуникацията и търсене на пътища за по-голяма информационна обхватност за предаване на разнообразна информация...
lubega
0 0
Преглед на финансовия инженеринг преглед и фактори за развитие 11 стр.

Преглед на финансовия инженеринг – преглед и фактори за развитие

Финансовият инженеринг представлява създаването, развитието и прилагането на иновативни финансови инструменти и процеси, както и формулирането на оригинални решения за проблеми в областта на финансите...
nerven
0 0
Конкурентна политика на Република България като член на Европейския съюз 19 стр.

Конкурентна политика на Република България като член на Европейския съюз

Общата конкурентна политика е една от политиките на ЕС, която успешно допълва и доразвива разпоредбите на вътрешния пазар. Конкурентната политика наобщностно ниво има цели, които са сходни с тези на националните конкурентни политики....
rusev02
0 0
Концепция за създаване и последваща работа на нов отдел контролинг в съществуваща компания 9 стр.

Концепция за създаване и последваща работа на нов отдел „контролинг” в съществуваща компания”

Стремежът към пазарно оцеляване изисква прилагането да нови и подходящи системи за управление. Все по-широко в теорията и практиката навлиза концепцията за контролинга. Контролингът е система за целево-адаптивно управление...
gecata_maina
0 1
Практика по бизнес администрация 16 стр.

Практика по бизнес администрация

Всяка една фирма е различна от останалите организации. И причината за това не е само различния предмет на дейност, който тя извършва. Причината е много по-дълбока – всяка организация се характеризира със своя идентичност, определена като нейна вътре
daniche90
0 0
Практика по бизнес администрация за Интерприборсервиз 17 стр.

Практика по бизнес администрация за Интерприборсервиз

Като всяко едно общество, в което има съвкупност от хора, с техните сложни връзки и взаимоотношения, фирма "Интерприборсервиз" има изградена своя присъща вътрешнофирмена култура, със своите форми и функции...
messi
0 0