Материали 1-10 от 4

Фактори влияещи върху образуването на климата Еволюция на климата Климатът в наши дни 9 стр.

Фактори, влияещи върху образуването на климата. Еволюция на климата. Климатът в наши дни

Образуването на нашата планета сега се приема, че е станало преди 5-6 милиарда години. За първите милиарди години (Докамбрий) преки данни за климата на Земята почти няма или са много малко, за да се опираме на тях...
the_magicer
0 0
Климатична характеристика на водосборниая басеин на рЧепинска река за района на грВелинград 31 стр.

Климатична характеристика на водосборниая басеин на р.Чепинска река за района на гр.Велинград

Чепинската котловина е обградена от верига ридове залесени с предимно с иглолистни масиви (P.silvestris,P.nigra,Picea pungens,P.alba и др.) и по-малко широколистни (Q.rubor,B.alba и др.) горски масив
rusev02
9 1
Климатична характеристика на град Видин 10 стр.

Климатична характеристика на град Видин

Град Видин е разположен в най-северозападната част на Република България и е областен център на община Видин. Намира се на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на видинската низина с надморска височина 30-35м...
nerven
17 1