Материали 1-10 от 29

Атомноабсорбционна спектроскопия 14 стр.

Атомноабсорбционна спектроскопия

Аналитичната химия е метрологична наука, която има за цел получаването на качествена, количествена и структурна информация за даден обект на анализ. Аналитичната химия определя границите на приложение...
dannyboy
2 0