Материали 1-10 от 81

Особености на кредитната дейност породени от световната финансова криза по примера на търговските банки в България 19 стр.

Особености на кредитната дейност, породени от световната финансова криза по примера на търговските банки в България

Кредитната експанзия на банките се превърна в депозитна. Развилата се през изминалите седемнайсет месеца глобална финансова криза остави своите ефекти и върху българския банков пазар, макар и не пряко, както се случи в САЩ и Западна Европа...
ndoe
0 0
Предимства и недостатъци на разплащането с дебитни и кредитни карти 15 стр.

Предимства и недостатъци на разплащането с дебитни и кредитни карти

Банковите карти навлизат все повече в ежедневието на българина. Те са съвременна форма на парите в днешния динамичен и отворен към тех-нологиите свят и се превръщат в масов и ефективен метод на разплащане...
aronn
0 3
Курсова работа по quotБанки и системи за разплащанеquot 10 стр.

Курсова работа по "Банки и системи за разплащане"

През изминалия 20-ти век банковата карта е едно от най-значимите постижения в областта на плащанията. В България за съжаление те навлязоха доста по-късно отколкото в страните с развита пазарна икономика. Въпреки това обаче разплащанията с банкови...
silviQ
0 0
Изследване на положителните и отрицателни черти на българските банки 15 стр.

Изследване на положителните и отрицателни черти на българските банки

Банковите рискове се проявяват в различни форми и размери. През изминалите няколко години в центъра на вниманието бяха търговските и инвестиционните дейности, където индивидуални търговци могат да нанесат непоправими вреди дори на най-голямата банка...
aronn
0 0
Анализ на рентабилността на търговска банка по примера на ПИБ 13 стр.

Анализ на рентабилността на търговска банка по примера на ПИБ

Търговските банки спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, те активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот и са в центъра на стопанския живот на всяка страна...
nerven
0 1
Ликвидност Оценка Групиране на активите Класификация на пасивите Политика и отчетност на ликвидността Управление на ликвидния риск 23 стр.

Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на пасивите. Политика и отчетност на ликвидността. Управление на ликвидния риск

Банковата система заема особено място в стопанската структура на всяка страна. банките мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществява...
daniche90
0 3
Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти 9 стр.

Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти

Банковите карти са се по-бързо развиващо се средство, което позволява по-лесния пренос на пари и извършване на различни плащания. Благодарение на тях се осигурява една по-голяма сигурност, рентабилност и ликвидност на личните и корпоративни активи...
ndoe
0 0
Банки и системи за разплащания 14 стр.

Банки и системи за разплащания

Банковите институции се налагат все повече в ежедневието на съвременния човек. Всевъзможните банкови операции, обаче, отнемат значително време, включително времето, необходимо за отиване до офис на банката...
rusev02
0 0