Материали 1-10 от 50

Модел на развитието на библиотечно-информационния сектор в България 32 стр.

Модел на развитието на библиотечно-информационния сектор в България

Силно интензифицираните глобализационни процеси в последните четири десетилетия предизвикват качествени промени в начина, по който институциите организират дейността си, в държавното управление, в логиката на човешкото мислене и световъзприятие...
aronn
0 0
Народна библиотека на Китай 16 стр.

Народна библиотека на Китай

Националната библиотека на Китай е основната библиотека на страната. Тя се намира в град Пекин. Библиотеката започва да приема твърденията на официалните национални издания през 1916г....
silviQ
0 0
Ролята и мястото на специалиста в библиотечно-информационните дейности в диалога на международните отношения на съвременния етап и в изявите на глобализъм и антиглобализъм 9 стр.

Ролята и мястото на специалиста в библиотечно-информационните дейности в диалога на международните отношения на съвременния етап и в изявите на глобализъм и антиглобализъм

Под комуникация се разбира размяна на съобщения между хората - предаване на послания с помощта на език, писмо, мимика, жестове, картина и тон. Това предаване може да бъде извършено лице в лице или чрез технически средства за пренасяне и съхранение...
lubega
0 0
Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ век 5 стр.

Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението. Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ век.

В материала се описва историко-културните особености на българското книгоиздаване преди и след Освобождението, както и книгоиздаванвто и масовите комуникации днес. Описаните са първите печатници, издатели и издателства....
ivan40
0 0