Материали 1-10 от 45

Иновационен процес в български бизнес организации организация осъществени проекти фактори за успех 21 стр.

Иновационен процес в български бизнес организации – организация, осъществени проекти, фактори за успех

Проблемът, който ще разгледаме в курсовата работа по дисциплината "Иновационни проекти" включва анализирането на процесите и явленията, свързани с иновационният процес в български бизнес организации...
cblock
0 1
Определяне потенциала на иновация на фирма 7 стр.

Определяне потенциала на иновация на фирма

Компания, наследила 30-годишни традиции в областта на хранителната промишленост. Фирмата е лидер на пазара за детски храни в национален мащаб. Брандът е добре познат сред потребителите и се радва на тяхното доверие и лоялност...
nerven
0 0
Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС 16 стр.

Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС

Важна роля във финансирането на изследователската и иновационната дейност на бизнеса в България играят няколко алтернативни публични източника: програми на ЕС, каквито са рамковата програма "Хоризонт 2020"...
lubega
0 0
Управление на иновациите в Аpple 6 стр.

Управление на иновациите в Аpple

Когато чуя думата иновация, първото нещо, което изниква в съзнанието ми, е Аpple. Продуктите на Аpple отдавна са синоним на иновации и съдейки по продажбите и успехите им в световен мащаб, явно това е така не само за мен...
nerven
0 0
Иновации и устойчива икономика 6 стр.

Иновации и устойчива икономика

Устойчивото развитие стана едно от много важните и ключови понятия, което събира в себе си много интелектуални усилия от различни видове като художествен, природен, философски и други...
lubega
0 0
Иновационни политики иновации и устойчиво развитие на земеделския сектор 7 стр.

Иновационни политики, иновации и устойчиво развитие на земеделския сектор

Земеделието в България има стратегическо значение за икономическия прогрес на страната ни. С влизането на България в Еврпейския съюз, общата селскостопанска политика стана важен фактор за развитие на земеделието ни...
silviQ
0 0