Материали 1-10 от 7

Стандарти за обучението на възрастни 7 стр.

Стандарти за обучението на възрастни

Проблемът за създаване на държавни изисквания в образованието придобива все по-голяма актуалност с развитието и усъвършенстването на гражданското общество, с увеличаването на многообразието от образователни институции и неформални звена за...
messi
34 2
Методи на обучение на възрастните Подобряване качеството на обучение на възрастните 42 стр.

Методи на обучение на възрастните. Подобряване качеството на обучение на възрастните.

Образованието е дейност на обществото като цяло, на общностите и семейството, както и на отделния човек, която исторически се е обособила като самостоятелна и е свързана с образователни институции...
gecata_maina
61 5
Възрастен 14 стр.

Възрастен

Понятието "възрастен" има твърде широк диапазон, не се употребява еднозначно. Най-често под "възрастен" се разбира човек, който се намира в периода на т.нар. зряла възраст (ранна, средна и късна зрелост). При това едни автори включват
admin
33 2
Учене през целия живот 17 стр.

Учене през целия живот

Мащабите на настъпващите в света и Европа икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породено от остаряването на населението, изискват нов подход в общото и професионалното образование.
admin
41 3
Андрагогика - същност задачи цел принципи професионална андрагогика 12 стр.

Андрагогика - същност, задачи, цел, принципи, професионална андрагогика

Един от най-важните въпроси, както за отделната личност, така и за цялото общество е този за образованието, за неговите цели и ролята, която то играе в обществото.Още древните гърци достигат до идеята, че
admin
150 7