Материали 1-10 от 18

Електрообзавеждане на пътнически асансьор 6 стр.

Електрообзавеждане на пътнически асансьор

Задачи за изпълнение: Предварителен избор на електродвигател. Построяване на товарова диаграма на подемния механизъм. Проверка на избрания електродвигател...
dannyboy
0 3
Изследване на електрическа схема и проектиране на печатна платка 13 стр.

Изследване на електрическа схема и проектиране на печатна платка

Изчертаване на електрическата схема с помощта на програмата ORCAD (Capture). Анализ на схемата с Pspice. Проектиране на печатна платка на електрическата схема в ORCAD (Layout)...
ivan40
0 0
Схеми за управление на електродвигателите 138 стр.

Схеми за управление на електродвигателите

Електрически машини са широко използвани в електрическите централи, промишлеността, транспорта, авиацията, в системи за автоматично управление и регулиране, в дома. Те конвертират механична енергия в електрическа(генератори) и обратно, електрическата...
nerven
0 0
Изчисляване надеждността на показателите - схемата за електросднабдяване на подстанция quotСеверquot 46 стр.

Изчисляване надеждността на показателите - схемата за електросднабдяване на подстанция "Север"

Системите за електроснабдяване имат същите особености както и електроенергийните системи. Една от основните характеристики на системата е надеждността, определяща икономическата ефективност на функциониране на системата...
nerven
0 0
Проектиране на електротехнологично устройство с постояннотокови електромагнити за обработка на флуиди 12 стр.

Проектиране на електротехнологично устройство с постояннотокови електромагнити за обработка на флуиди

Магнитните преобразуватели на вода МПВ са предназначени за обработка на водата с поле на постоянни магнити с голяма мощност. Такава обработка позволява да се предотврати натрупването на котлен камък по стените на тръбопроводите и нагревателните...
ndoe
0 0
Изследване на електрическа схема и проектиране на печатна платка 13 стр.

Изследване на електрическа схема и проектиране на печатна платка

Изчертаване на електрическата схема с помощта на програмата ORCAD (Capture). Анализ на схемата с Pspice. Проектиране на печатна платка на електрическата схема в ORCAD (Layout)...
ndoe
0 0