Материали 1-10 от 18

Конфликтите на работното място 5 стр.

Конфликтите на работното място

Конфликтите, възникнали на работното място, са сериозен проблем при работа в екип. Мениджърите са подложени на постоянен натиск за оптимизиране на разходи и постигане на все по-високи бизнес резултати...
ndoe
0 2
Противоречия и конфликти в рекламната дейност 5 стр.

Противоречия и конфликти в рекламната дейност

Един от най-разпространените начини за популяризиране на дейността на дадена фирма или учреждение е рекламата. Самата реклама съществува от дълбока древност, но за нас става популярна от възниквнето на средствата за масово осведомяване през 19 век...
the_magicer
0 0
Управление на конфликт във фармацевтична фирма Софарма 16 стр.

Управление на конфликт във фармацевтична фирма Софарма

В разглежданата курсова работа ще бъде описан междуличностен конфликт във фармацевтичното дружество Софарма. Целта на разработката е да покажат причините и развитието на конфликта. Задачата е да се покаже и резултатът от този конфликт...
dannyboy
0 0
Групова динамика решаване на конфликти и водене на преговори 11 стр.

Групова динамика: решаване на конфликти и водене на преговори

Всеки индивид в ежедневието си осъществява контакт с други индивиди по различни поводи. На базата на тези контакти, неминуемо индивида попада в различни групи – семейство, екип, приятелска среда...
gecata_maina
0 0
Управление на конфликти в екипна среда 10 стр.

Управление на конфликти в екипна среда

Комуникацията е ключът към предотвратяването и разрешаването на конфликти, имам предвид както междуличностната, така и вътрешнофирмената комуникация, която е част от организационната култура на компанията...
daniche90
0 0
Противоречия и конфликти в рекламната дейност 5 стр.

Противоречия и конфликти в рекламната дейност

Един от най-разпространените начини за популяризиране на дейността на дадена фирма или учреждение е рекламата. Самата реклама съществува от дълбока древност, но за нас става популярна от възниквнето на средствата за масово осведомяване през 19 век...
messi
0 0