Материали 1-10 от 10

Тест за ниво на конфликтност 10 стр. очаква одобрение

Тест за ниво на конфликтност

За да получите максимално точни резултати от теста, представете си конкретен контекст на среда или отношения (напр. с колеги, приятели, в семейството), при които сте имали несъгласия или конфликт.
messi
0 0 0
Стратегии и стил за справяне с конфликти 5 стр. очаква одобрение

Стратегии и стил за справяне с конфликти

Конфликтите са органична част от живота на хората. Те са организационно ежедневие. Изследванията показват, че около и повече от една пета от работното време в една организация преминава в разрешаване на различни по форма и степен конфликти.
messi
0 0 0
Начини за контрол на конфликта 5 стр. очаква одобрение

Начини за контрол на конфликта

Много от противоречията възникват, защото структурата на организацията не е подходяща за целите на тази организация. В идеалната ситуация структурата се преразглежда в светлината на промените, налагани от изпълнението на корпоративния план.
messi
0 0 0
Ефективно управление на конфликти в мениджмънта 5 стр. очаква одобрение

Ефективно управление на конфликти в мениджмънта

С цел конфликтът да бъде решен своевременно и се избягнат дисфункционалните последствия е необходимо да се използва съответната методика в зависимост от причините за конфликта Съществуват структурни и междуличностни методи за управление на конфликтната
messi
0 0 0
Конфликти същност дефиниция видове 9 стр. очаква одобрение

Конфликти – същност, дефиниция, видове

Конфликтът се определя като противоречие, борба или напрежение между най-малко две зависими една от друга страни, което настъпва в резултат на различия в позиции, възгледи, мнения, желания, мисли, ценности, отношения, чувства или поведението на тези ст
messi
0 0 0
Организационни конфликти-2 анализи дисекция 10 стр. очаква одобрение

Организационни конфликти-2 анализи , дисекция

Има разлика между “Конкурентност” и “Конфликт” Конкурентността в организацията позволява да се разкрият най-добрите качества на персонала. Конкуренцията между хората води до по-високи постижения, иновации, а в някои случаи и до изключителни решения
messi
0 0 0
Организационни конфликти-3 Управление и ролева игра 16 стр. очаква одобрение

Организационни конфликти-3 Управление и ролева игра

За да бъде една организация ефективна и ефикасна, персоналът трябва да има споделени визии относно своите достижения, както и ясни цели за всеки от тях /индивид, отдел/;
messi
0 0 0
Групова динамика Решаване на конфликти и водене на преговори 11 стр.

Групова динамика: Решаване на конфликти и водене на преговори

Всеки индивид в ежедневието си осъществява контакт с други индивиди по различни поводи. На базата на тези контакти, неминуемо индивида попада в различни групи – семейство, екип, приятелска среда.
messi
0 0 0