Материали 1-10 от 51

Конфликтите на работното място 5 стр.

Конфликтите на работното място

Конфликтите, възникнали на работното място, са сериозен проблем при работа в екип. Мениджърите са подложени на постоянен натиск за оптимизиране на разходи и постигане на все по-високи бизнес резултати...
ndoe
0 2
Конфликти в организацията модели на конфликтната ситуация и тактики за разрешаване 11 стр.

Конфликти в организацията, модели на конфликтната ситуация и тактики за разрешаване

Конфликтите са неизбежни от човешкия живот, а самите те са най-видими в организационния живот. В една организация, причините, които пораждат конфликти са най-различни...
messi
0 0
Противоречия и конфликти в рекламната дейност 5 стр.

Противоречия и конфликти в рекламната дейност

Един от най-разпространените начини за популяризиране на дейността на дадена фирма или учреждение е рекламата. Самата реклама съществува от дълбока древност, но за нас става популярна от възниквнето на средствата за масово осведомяване през 19 век...
the_magicer
0 0
Разработени теми по Конфликтология 74 стр.

Разработени теми по Конфликтология

История на конфликтологията. предмет, задачи и методи на конфликтологията. Всяка една наука има своята история, основаваща се на изследването на нейния обект, структурирането на нейния предмет и намиране на оптималните методи на науката...
silviQ
0 0
Управление на конфликт във фармацевтична фирма Софарма 16 стр.

Управление на конфликт във фармацевтична фирма Софарма

В разглежданата курсова работа ще бъде описан междуличностен конфликт във фармацевтичното дружество Софарма. Целта на разработката е да покажат причините и развитието на конфликта. Задачата е да се покаже и резултатът от този конфликт...
dannyboy
0 0
Теория на етническия конфликт Етническият конфликт в глобализиращия се свят Управление и решаване на етнически конфликти 8 стр.

Теория на етническия конфликт. Етническият конфликт в глобализиращия се свят. Управление и решаване на етнически конфликти.

С напредването на интеграционните процеси, глобализацията на международния икономически и политически живот се утвърждава и една противоположна тенденция, която се изразява във факта...
dannyboy
0 2