Материали 1-10 от 132

Организиран престъпност Бизнесът с антики 28 стр.

Организиран престъпност. Бизнесът с антики

Настоящата разработка не се нуждае от пояснения за своята актуалност. Подкрепа за това е нестихващия обществен интерес към организираната престъпност в международен мащаб и нейната дейност...
daniche90
0 0
Стратегия за националната сигурност на Република България 5 стр.

Стратегия за националната сигурност на Република България

Политиката на Република България в сферата на сигурността се изгражда върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и гражданина, на равните възможности за развитие на личността, както и на Конституцията на страната...
cblock
0 0
Подготовка на населението за отбрана на страната в съвременни условия 41 стр.

Подготовка на населението за отбрана на страната в съвременни условия

Да се разгледа ролята и мястото на подготовката на населението за отбрана в системата за отбрана на страната и на тази основа да се очертаят основните направления за самата подготовка...
daniche90
0 1
Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност 22 стр.

Роля, място и задачи на МВР в системата на националната сигурност

Курсов проект на тема: ""Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност"". Министерството на вътрешните работи МВР е българска държавна институция с ранг на министерство, грижещата се за националната с
dannyboy
0 2
Цели функции и задачи на комуникационно-информационната система КИС на въоръжените сили ВС 9 стр.

Цели, функции и задачи на комуникационно-информационната система (КИС) на въоръжените сили (ВС)

Цели, функции и задачи на комуникационно-информационната система на въоръжените сили. В настоящата курсова работа са разгледани целите, функциите и задачите на КИС, и значението и мястото, което те имат и заемат в КИС на въоръжените сили на РБ...
dannyboy
0 3
Борбата с тероризма предизвикателство за демократичните държави 16 стр.

Борбата с тероризма – предизвикателство за демократичните държави

Борбата с тероризма не само обединява държави в оценката, че тероризмът е предизвикателство, което би могло да се превърне в чумата на 21 в., но тя - борбата с тероризма - поражда проблеми, които могат да разединят и разделят демократичния свят...
messi
0 0