Материали 1-10 от 10

ГЛОБАЛНА РЕГИОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 494 стр. очаква одобрение

ГЛОБАЛНА, РЕГИОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Тази нова ситуация на сигурността в света провокира интереса на много автори към проблематиката. Забелязват се оживени дискусии и обмен на виждания на различни автори по въпросите на сигурността.
messi
0 0 0
Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма 2015 2020 г 12 стр. очаква одобрение

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 – 2020 г

Настоящата стратегия отразява волята и вижданията на българското правителство за политики за противодействие на радикализацията и тероризма, с по-силен фокус върху превенцията, без да се подценява значимостта и ролята на реактивните мерки.
messi
0 0 0
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ 26 стр. очаква одобрение

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ”

Темата на моята лекция не е избрана случайно. Съвременната среда на сигурност се характеризира с динамични, противоречиви и трудно предвидими изменения, които намират своето отражение на регионално и национално ниво.
messi
0 0 0
 Структура на Криминална полиция и доброволно сътрудничество на гражданите 0 стр. очаква одобрение

Структура на „Криминална полиция“ и доброволно сътрудничество на гражданите.

Проблемът за сигурността и обществения ред е ключов за развитието на обществото и неговия просперитет. Равнището на сигурност в държавата е важна предпоставка за количеството и качеството на привличаните инвестиции в икономиката.
messi
0 0 0
Религиозна и социална сигурност в България 20 стр.

Религиозна и социална сигурност в България

Падането на „желязната завеса” на комунизма накара много хора от Източна Европа да започнат една нова борба на съществуване - физическо и духовно, при която човек може да се развива като свободна личност.
messi
0 0 0
ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИДИЗВЕКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК 17 стр. очаква одобрение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИДИЗВЕКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

Теоретичното осмисляне на лидерството като явление води началото си от харизматичните теории, които поставят във фокуса на вниманието чертите и нагласите на индвида.
messi
0 0 0
Мерки за противодействието срещу иманярството 16 стр.

Мерки за противодействието срещу иманярството

Иманярството в България е особено силно развито. В края на 20в. например редица тракийски могили са тайно разкопани, а находките - изнесени за продажба в други страни.
messi
0 0 0