Материали 1-10 от 357

Религиозна и социална сигурност в България 20 стр.

Религиозна и социална сигурност в България

Падането на „желязната завеса” на комунизма накара много хора от Източна Европа да започнат една нова борба на съществуване - физическо и духовно, при която човек може да се развива като свободна личност.
messi
0 0
ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИДИЗВЕКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК 17 стр. очаква одобрение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИДИЗВЕКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

Теоретичното осмисляне на лидерството като явление води началото си от харизматичните теории, които поставят във фокуса на вниманието чертите и нагласите на индвида.
messi
0 0
Мерки за противодействието срещу иманярството 16 стр.

Мерки за противодействието срещу иманярството

Иманярството в България е особено силно развито. В края на 20в. например редица тракийски могили са тайно разкопани, а находките - изнесени за продажба в други страни.
messi
0 0
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ 14 стр.

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Съществуването на държавата и нацията ни, сигурността им, териториалната ни цялост, политическата и икономическата независимост и културната ни самостоятелност са необходимите условия за реализацията и защитата на прокламираните в Конституцията на Републи
messi
0 0
Разузнаване Разузнавателната информация като стратегически ресурс 21 стр.

Разузнаване. Разузнавателната информация като стратегически ресурс.

Националната сигурност са мерките, предприети от една държава, за да осигури своето оцеляване и безопасност. Националната сигурност включва спирането на нападения — отвътре (вътрешни) и отвън (външни), както и закрилата и благосъстоянието на гражданите.
messi
0 0
Оценка на риска на критичната инфраструктура по отношение на тероризма 10 стр. очаква одобрение

Оценка на риска на критичната инфраструктура по отношение на тероризма

През юни 2004 г. Европейският съвет предприема действия по изготвяне на цялостна стратегия за защита на критичните инфраструктури в Европейския съюз.
messi
0 0
Набиране подбор и назначаване на служителите в ДАНС 11 стр.

"Набиране, подбор и назначаване на служителите в ДАНС"

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е създадена на 1 януари 2008 и е специализиран орган на Министерския съвет по въпросите за национата сигурност .
messi
0 0