Материали 1-10 от 318

документна измама 3 стр. очаква одобрение

документна измама

че за да е налице измама при възприетата форма на изпълнителното деяние – възбуждане на заблуждение, от обективна страна следва да е установено, че деецът създава невярна, неправилна представа за конкретни факти от действителността
eataly_ny
0 0
докуменъна измама 3 стр. очаква одобрение

докуменъна измама

. При измамата не е задължително измаменото физическо лице да е пострадало от престъплението. Имуществената вреда може да бъде причинена и на юридическо лице, чрез въвеждането в заблуждение или поддържането на заблуждение у физическо лице, което по силата
eataly_ny
0 0
Разузнавателна защита 2 стр.

Разузнавателна защита

Особености на обекта и предмета на учебната дисциплина РЗКР. Разузнаването е една от най-старите специализирани човешки дейности. В същото време тя винаги е била малко позната за обикновените хора...
the_magicer
0 1
Политиката на НАТО за интегриран системен подход към качеството през жизнения цикъл - AQAP 2000 8 стр.

Политиката на НАТО за интегриран системен подход към качеството през жизнения цикъл - AQAP 2000

Политиката на НАТО се базира на постановката, че управлението на качеството е непрекъснат процес, включващ многочислени участници, включително отбранителната промишленост...
lubega
0 0
Защитата на класифицирана информация 6 стр.

Защитата на класифицирана информация

Същност на защитата на класифицирана информация. Класифицираната информация е информация представляващата държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация. Държавна тайна е информацията, определена в списъка по приложение № 1...
aronn
0 1
Организиран престъпност Бизнесът с антики 28 стр.

Организиран престъпност. Бизнесът с антики

Настоящата разработка не се нуждае от пояснения за своята актуалност. Подкрепа за това е нестихващия обществен интерес към организираната престъпност в международен мащаб и нейната дейност...
daniche90
0 0