Материали 1-10 от 329

Новата стратегическа концепция на НАТО в променената среда на сигурност 1 стр. очаква одобрение

Новата стратегическа концепция на НАТО в променената среда на сигурност

След промените в Източна Европа особено през 1989 г. и най-вече след разпускането на Варшавския договор от 1 юли 1991 г. НАТО остава единствената военнополитическа организация, която следва да преосмисли приоритетите и задачите си, а също така и да изготв
messi
0 0
Система за национална сигурност на Република България 33 стр.

Система за национална сигурност на Република България

В днешния свят, актуалните познания за структурата, функционирането и управлението на системата за национална сигурност (СНС) се ръководят от бързи и непредвидими промени в средата на сигурност.
messi
0 0
Същност на разузнаването специалните служби и контраразузнаването 19 стр.

Същност на разузнаването , специалните служби и контраразузнаването

За успешното съхраняване на интегритета и опазване на националната сигурност, всяка държава трябва непрестанно да разполага с информация съседните си страни.
messi
0 0
Ролята на Шенгенската информационна система в контрола на миграционните потоци 19 стр.

Ролята на Шенгенската информационна система в контрола на миграционните потоци

В Европейския съюз живеят все повече хора, дошли отвъд неговите граници. Част от тях търсят по-добро бъдеще, а друго са подгонени от военни действия, политически преследвания или природни бедствия.
messi
0 0
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЛАКОВИТЕ КАТАСТРОФИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 13 стр.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЛАКОВИТЕ КАТАСТРОФИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

България е членка на Европейския съюз от 01.01.2007г. Като такава,тя е длъжна да въвежда практики и системи който ЕС налага. Както в много други сфери, ЕС е въвел единна система за управление на железопътното движение.
messi
0 0
Компетентни органи по установяване на конфликт на интереси Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество органи по избора и назначаването инспекторати 18 стр.

Компетентни органи по установяване на конфликт на интереси: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; органи по избора и назначаването; инспекторати

Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/.
messi
0 0
Курсова работа по Тероризъм и организирана престъпност 10 стр.

Курсова работа по „Тероризъм и организирана престъпност“

Самоубийственият тероризъм по своята същност е явление с най-висока степен на обществена опасност . Зад този ужасен социален феномен се крие неконвенционалната и неподражаема армия на терористите – камикадзе.
messi
0 0
ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОР-МАЦИЯ В БА С КРИПТОГРАФСКИ СРЕДСТВА 56 стр. очаква одобрение

“ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОР-МАЦИЯ В БА С КРИПТОГРАФСКИ СРЕДСТВА ”

роблемите със защитата на информацията чрез нейното преобразуване, изключващо разчитането й от странични лица, са вълнували човешкия ум от древни времена.
messi
0 0
Кризи вследствие на природни и технологични бедствия 10 стр. очаква одобрение

Кризи вследствие на природни и технологични бедствия

В динамичната среда в която живеем, нуждата от сигурност на обществото е от изключителна важност за правилното развитие на държавата и нейното население
messi
0 0