Материали 41-50 от 315

Мерки за противодействие на иманярството 16 стр.

Мерки за противодействие на иманярството

В настоящата разработка ще бъде разгледан въпроса за иманярството и какви мерки се предприемат от страна на държавата за ограничаването му. Темата е изключително актуална поради причината, че все повече зачестяват ограбванията на паметниците на...
silviQ
0 0
Връзката между културното наследство и националната сигурност в България Проблеми 12 стр.

Връзката между културното наследство и националната сигурност в България. Проблеми

Много от нас са се запознали с историята и културата на България най-вече от експонатите в Археологическия музей и Музея за национална история в София...
ndoe
0 0
Тероризъм и терористични организации 33 стр.

Тероризъм и терористични организации

Последното десетилетие на XX век се характеризираше с дълбоки промени във всички области на световното развитие - геополитически, икономически, социални и технологични. Много категории и фактори от миналото изчезнаха...
messi
0 0
Организирана престъпност 12 стр.

Организирана престъпност

Организираната престъпност представлява нелегална дейност на хора и организации, чиято цел е печалба чрез нелегитимен бизнес. Организираната престъпност включва маркетингови техники и продукти (наркотици, хазартни игри, порнография)...
gecata_maina
0 0
Издаване на лиценз за частна охранителна дейост на фирма 20 стр.

Издаване на лиценз за частна охранителна дейост на фирма

През последното десетилетие голям брой фактори допринесоха за засиленото търсене на услуги на частни охранители в Югоизточна Европа - от високия ръст на престъпността до корупцията, занижените стандарти в полицията и завещаното междуетническо недоверие...
gecata_maina
0 0
Традиционните ведомства на сигурността 14 стр.

Традиционните ведомства на сигурността

Реформа във въоръжените сили. Разузнавателни служби: правна уредба, правомощия и цели. Централизация и координация. Служби за сигурност (контраразузнаване): уредба, правомощия, направления на дейност, специфични...
nerven
0 0
Разузнаване Разузнавателната информация като стратегически ресурс 21 стр.

Разузнаване. Разузнавателната информация като стратегически ресурс.

Разузнаване. разузнавателната информация като стратегически ресурс и условие за рационални външнополитически решения. Типове и видове разузнаване, форми и методи. разузнаването като средство на политиката – организация, ръководство и контрол...
ivan40
0 2
Организация на частната охранителна дейност в периода 1900-2010г 79 стр.

Организация на частната охранителна дейност в периода 1900-2010г.

През последното десетилетие въздействието на голям брой фактори допринесоха за засиленото търсене на услуги на частни охранителни дружества в региона на Югоизточна Европа - от високия ръст на престъпността до корупцията...
daniche90
0 0