Материали 1-10 от 14

Биологични оръжия за масово поразяване 46 стр.

Биологични оръжия за масово поразяване

Болестта има дълга и богата история в приложението си като биологично оръжие. Още в древността е възникнала практиката по време на война да се заразяват водоизточниците на врага с изхвърляне в тях на трупове на хора и животни, умрели от чума...
cblock
15 0
Специални служби за сигурност 19 стр.

Специални служби за сигурност

Специалните служби е свързана с разкриване, противодействие, предотвратяване, пресичане на посегателства срещу националната сигурност. Освен този вид дейност, специалните служби...
ivan40
15 2
Държавна агенция Национална сигурност 10 стр.

Държавна агенция "Национална сигурност"

Държавна агенция "Национална сигурност" е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност...
cblock
16 1