Материали 1-10 от 20

Концептуална методика за оценка състоянието на националната сигурност 78 стр.

Концептуална методика за оценка състоянието на националната сигурност

Настоящата разработка е предназначена за политици, ръководители на политически партии и представители на институции, които имат отношение към упражняването на политическата власт, за организации, които съставят анализи и оценки за дейността на...
dannyboy
0 0
Стратегия и политика за национална сигурност 32 стр.

Стратегия и политика за национална сигурност

Не съществува универсална концепция за съдържанието на понятието стратегия. Според някои автори стратегията е план на играта, стил на поведение, перспектива за действие, отговор на заплаха, начин на действие и т.н....
messi
0 0
Национална сигурност на Република България вътрешни измерения 12 стр.

Национална сигурност на Република България, вътрешни измерения

Национална сигурност на Република България, вътрешни измерения: нови заплахи, религиозен фундаментализъм, сепаратизъм, организирана престъпност и корупция...
gecata_maina
0 0
Субективни предпоставки и причини за проблемите със сигурността 13 стр.

Субективни предпоставки и причини за проблемите със сигурността

Субективни предпоставки и причини за проблемите със сигурността: традиции; неопределеност и риск; заплахи; психологически измерения – опасения, недоверие, стереотипи и мисперцепции...
ivan40
0 0
Традиционни средства на политиката на сигурност 16 стр.

Традиционни средства на политиката на сигурност

Традиционни средства на политиката на сигурност: оръжия и сила; потенциал за отбрана; потенциал за сдържане; дилема на сигурността; военна доктрина; разузнаване...
nerven
0 0
Развиващи се концепции за сигурност 15 стр.

Развиващи се концепции за сигурност

Глобалната ситуация по сигурността се промени драматично през последното десетилетие. докато старите заплахи изчезват, нови и всяващи страх предизвикателства заемат тяхното място, стимулирайки преосмисляне на понятията сигурност, конфликт и мир...
gecata_maina
0 0