Материали 1-10 от 315

Основи на информационно - аналитичната дейност в ЗНС 10 стр.

Основи на информационно - аналитичната дейност в ЗНС

Това са комплекс от проблеми отнасящи се до необходимостта от изработване на единна политика и тактика на криминалните служби от всички страни за водене на борба на национално и международно равнище със следните основни видове...
admin
135 14
Материал за Държавен изпит ЗНС наказателноправни науки 99 стр.

Материал за Държавен изпит ЗНС, наказателноправни науки

Материал за държавен изпит по наказателноправни науки по специалността "Защита на националната сигурност" използван в ВСУ "Черноризец Храбър" през 2012 г....
cblock
115 11
Престъпност на непълнолетните - лекции на Станков 13 стр.

Престъпност на непълнолетните - лекции на Станков

Материалът може да бъде използван за подготовка за изпита. Темите са по конспект и са разработени, така че да бъдат максимално полезни на изпита. Няма излишна информация, която да натоварва съдържанието...
mOn
104 11
Противодействие на разузнавателно-информационната дейност 16 стр.

Противодействие на разузнавателно-информационната дейност

Понятието система ние го принасяме от теорията на системите, която е възникнала още от древността от Аристотел , Демокрит, Платон. След това е доразвито от индустриалното общество и от съвременните условия...
admin
151 10